מומחים בכל סוגי הגלגלים. מספר ספק משרד הביטחון 11013806   |   אפשרות משלוח עד הבית לכל הארץ  (לפי תנאי חברת השליחויות)   |   glil-gum@zahav.net.il   |   כתובתנו: אריה שנקר 7 א.ת.  פתח תקוה

תקנון האתר:

ברוכים הבאים לאתר "גליל גום". האתר מופעל ע"י חברת "גליל גום - המרכז לגלגלים בע"מ" מומחים לגלגלים לתעשייה ולעגלות משא ושינוע.

כללי:

האתר שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה / רכישה שבוצעה ע"י לקוח מכל סיבה שהיא. במקרה וההזמנה / רכישה לא אושרה על ידי האתר, יודיע האתר ללקוח על כך במהירות המירבית והלקוח יזוכה במלוא סכום ההזמנה / רכישה שביצע.

האתר והנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג שהוא ישיר, עקיף או תוצאתי לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

הזמנה / רכישה:

בעת ביצוע הזמנה הלקוח מאשר שכל הפרטים שנמסרו על ידו מלאים ומדויקים.

התמונות באתר להמחשה בלבד ויתכנו שינויים בצבע בין התמונה לצבע הפריט בפועל.
האתר שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את ההזמנה או הרכישה שבוצעה ע״י הלקוח מכל סיבה שהיא.
במקרה וההזמנה/רכישה לא אושרה על ידינו, הלקוח יקבל הודעה על כך ויזוכה במלוא הסכום ששולם לנו.
למרות האמור לעיל אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר שהוזמן ע״י הלקוח או מוצר זהה בעל מספר קטלוגי שונה.

אנו עושים את מירב המאמצים כדי לוודא שכל המידע המוצג באתר יהיה מדויק ככל שניתן. עם זאת יתכנו שגיאות או אי דיוקים שנעשו בתום לב. האתר לא יישא באחריות כל שהיא הקשורה אליהן.
אנו עושים את מירב המאמצים כדי לוודא שהמלאי שמופיע באתר יהיה עדכני ונכון אך יתכנו טעויות במלאי. במקרה שנפלה טעות במלאי ולא ניתן לספק את המוצר ללקוח אנו נודיע על כך ללקוח במהירות האפשרית ונזכה את הלקוח בסכום ההזמנה / רכישה.
כל המחירים באתר נכונים לרגע ביצוע ההזמנה. במקרה ונפלה טעות בתום לב בתמחור המוצר אנו לא נהיה מחוייבים לקבל את ההזמנה ונודיע ללקוח על ביטול ההזמנה במהירות האפשרית. במקרה זה הלקוח יזוכה במלוא הסכום ששולם לנו.
**שליחות עד הבית תתבצע לכל הארץ לפי תנאי חברת השליחויות** 


קבלת סחורה:

 1. באיסוף עצמי הלקוח יבדוק את הטובין בעת מסירתם ויאשר כי מצאם מתאימים למטרותיו ויוותר על כל ברירה מחמת מום ו/או אי התאמה.

 2. במשלוח ע"י שליח יבדוק הלקוח את הטובין בעת קבלת המשלוח לידיו ויאשר בעצם וחתימה על אישור קבלת המשלוח כי מצא את הטובין מתאימים למטרותיו ויוותר על כל ברירה מחמת מום ו/או אי התאמה. במידה וימצא כי הטובין לא תואמים את ההזמנה, יחזיר את הטובין לשליח במעמד המסירה.

 3. באחריות הלקוח לבדוק את הטובין לאחר כל שימוש ולוודא את תקינותם והאחריות לשימוש תקין של הטובין מוטלת על הלקוח בלבד.

 4. החברה לא תהא אחראית בשום מקרה ו/או על פי שום דין לכל נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשיו או מחדליו של הלקוח בעת שימוש בטובין. מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת המוצר, כי כל נזק ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה, רווחים ו/או כל נזק אחר מכל סוג כתוצאה משימוש בטובין ו/או בהעדר יכולת להשתמש בטובין, אינה נתונה לאחריות החברה. גם אם החברה הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

 5. בלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והחברה תימצא אחראית כלפי הלקוח, אחריותה כלפי הלקוח או כלפי צד ג' לא תעלה על הסכום ששולם בפועל בעד הטובין והלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל סכום כספי שייפסק נגד החברה אם עקב תביעת הלקוח ו/או תביעת צד ג' מעבר לסכום הנ"ל.

מדיניות ביטול עיסקה:

כל האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

 1. במקרה של רצון הלקוח לביטול עסקה, במידה והלקוח טרם קיבל את הטובין, עליו להודיע לחברה תוך 14 ימים מביצוע העסקה. במצב של קבלת הטובין ע"י הלקוח עליו להודיע לחברה תוך 14 ימים מיום קבלת הטובין.

 2. במידה והטובין טרם עזב את מחסני החברה, יזוכה אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה בסכום העסקה בניכוי 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) וכמו כן תנוכה עמלת הסליקה של כרטיס האשראי כפי שחוייבה החברה על ידי חברת הסליקה או כל עמלה מכל גורם אחר שבאמצעותו בוצע התשלום.

 3. במידה והטובין  עזב את מחסני החברה, כפוף להחזרת הטובין לחברה על ידי הלקוח כשהטובין במצב של אי שימוש ובאריזתו המקורית בצירוף חשבונית רכישה, יזוכה אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה בסכום העסקה בניכוי 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם), בנוסף ינוכה עלות המשלוח של הטובין ללקוח וכמו כן תנוכה עמלת הסליקה של כרטיס האשראי כפי שחוייבה החברה על ידי חברת הסליקה או כל עמלה מכל גורם אחר שבאמצעותו בוצע התשלום.

 4. במשלוח ע"י שליח יבדוק הלקוח את הטובין בעת קבלת המשלוח לידיו. במידה וימצא כי הטובין לא תואמים את ההזמנה, יחזיר את הטובין לשליח במעמד המסירה ויזוכה אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה במלוא סכום העסקה.


סודיות ופרטיות:

האתר שומר את פרטי הלקוח לצורך מתן שירות לאותו לקוח בלבד.

פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג׳ למעט במקרים בהם יש להעביר פריטים לספק על מנת להשלים את ההזמנה או השילוח.

פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במחשבי האתר, במקרה של צורך במתן זיכוי, ידרש הלקוח לספק את פרטי כרטיס האשראי לצורך ביצוע הזיכוי.

החברה לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח למעט צרכים פנימיים בלבד.

מוסכם כי מקום השיפוט במקרה של חלוקי דעות יהיה בעיר פתח תקוה.


שרות לקוחות:
בכל שאלה או ברור ניתן לפנות לשרות הלקוחות:

  03-6771884
  glil-gum@zahav.net.il
שרות הלקוחות פעיל בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00
כתובתנו: שנקר אריה 7, א.ת. קרית אריה, פתח תקוה
לניווט באמצעות WAZE לחץ כאן - 

לתקנות "סחר הוגן" של משרד התמ"ת הקש כאן

  טואול - בניית אתרים